Cần câu lure DAIWA TORNADO 2 khúc chính hãng ( cần máy ngang và cần máy đứng)

Cần câu lure DAIWA TORNADO 2 khúc chính hãng ( cần máy ngang và cần máy đứng) (Cần máy ngang 662MFB)

  • NH01025
1,000,000

Cần câu lure DAIWA TORNADO 2 khúc chính hãng ( cần máy ngang và cần máy đứng)

Ngọn: 1.8mm
Trọng lượng: 119gr/124gr
Chất liệu: Cacbon
Xuất sứ: Daiwa Việt Nam
có 2 form lựa chọn: 
Cần máy đứng: 702MFS ( dài 2m13, action M)

Cần máy ngang 662MFB (Dài 1m98,  Action M)

Cần máy ngang 662MFB
  • Cần máy đứng 702MFS
  • Cần máy ngang 662MFB

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Cần câu lure DAIWA TORNADO 2 khúc chính hãng ( cần máy ngang và cần máy đứng)

Ngọn: 1.8mm
Trọng lượng: 119gr/124gr
Chất liệu: Cacbon
Xuất sứ: Daiwa Việt Nam
có 2 form lựa chọn: 
Cần máy đứng: 702MFS ( dài 2m13, action M)

Cần máy ngang 662MFB (Dài 1m98,  Action M)

tặng kèm 1 cá giả orichi chính hãng

 

Bình luận