Cần lure cá lóc cá sộp Oled

Cần lure cá lóc cá sộp Oled (Cả bộ cần máy đứng)

  • NH01139
580,000 Giảm giá 14 %
680,000 ₫

Cần lure cá lóc cá sộp Oled
Các bác mua cần lẻ ( không gồm máy) hoặc cả bộ combo đầy đủ vui lòng chọn ở mục phân loại hàng trước khi đặt.
Chất liệu: cacbon Grapic
độ dài: 2m1
độ cứng tương đương MH
ngọn: 1.9mm
phân loại: cần máy ngang/ Cần máy đứng.
Khi mua cả combo sẽ bao gồm đầy đủ các món sau:
1 cần lure Oled
1 Máy Ngang Xihai rằn ri hoặc 1 máy đứng AC 3000
100m dù daiwa 2.0
2 nhái hơi hd có thìa
1 cá voi lưng gù.
dùng câu cá lóc, cá sộp, câu cá chẽm, câu chim, câu trê, nheo...
Các bác mua cần lẻ ( không gồm máy) hoặc cả bộ combo đầy đủ vui lòng chọn ở mục phân loại hàng trước khi đặt.

Cả bộ cần máy đứng
  • Riêng cần lẻ máy ngang
  • cả bộ cần máy ngang
  • Cả bộ cần máy đứng
  • Riêng cần lẻ máy đứng

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Cần lure cá lóc cá sộp Oled
Các bác mua cần lẻ ( không gồm máy) hoặc cả bộ combo đầy đủ vui lòng chọn ở mục phân loại hàng trước khi đặt.
Chất liệu: cacbon Grapic
độ dài: 2m1
độ cứng tương đương MH
ngọn: 1.9mm
phân loại: cần máy ngang/ Cần máy đứng.
Khi mua cả combo sẽ bao gồm đầy đủ các món sau:
1 cần lure Oled
1 Máy Ngang Xihai rằn ri hoặc 1 máy đứng AC 3000
100m dù daiwa 2.0
2 nhái hơi hd có thìa
1 cá voi lưng gù.
dùng câu cá lóc, cá sộp, câu cá chẽm, câu chim, câu trê, nheo...
Các bác mua cần lẻ ( không gồm máy) hoặc cả bộ combo đầy đủ vui lòng chọn ở mục phân loại hàng trước khi đặt.

 

Bình luận