Chân cắm gác cần (chống cần) câu đài

Chân cắm gác cần (chống cần) câu đài

  • NH01187
75,000 Giảm giá 16 %
90,000 ₫

Chân cắm gác cần (chống cần) câu đài
chất liệu full kim loại. 
Đặc điểm: Khoẻ, bền, gác được các loại chống cần dài nặng.

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Chân cắm gác cần (chống cần) câu đài
chất liệu full kim loại. 
Đặc điểm: Khoẻ, bền, gác được các loại chống cần dài nặng.

Bình luận