combo 4 mồi Fly

combo 4 mồi Fly

  • NH00838
20,000 Giảm giá 55 %
45,000 ₫

combo 4 mồi Fly

combo gồm 4 con mồi giả fly . chuyên câu lure lóc, sộp, cá rô phi. mương, thiểu, câu suối. câu hồ, câu biển

Hotline: 0356052263 - 0975102097

combo 4 mồi Fly

combo gồm 4 con mồi giả fly . chuyên câu lure lóc, sộp, cá rô phi. mương, thiểu, câu suối. câu hồ, câu biển

Bình luận