Lưỡi câu cá Mỹ Nhân Ngư câu đài câu đơn

Lưỡi câu cá Mỹ Nhân Ngư câu đài câu đơn

  • NH01380
35,000 Giảm giá 12 %
40,000 ₫

Lưỡi câu cá Mỹ Nhân Ngư câu đài câu đơn

Lưỡi câu cá Mỹ Nhân Ngư câu đài câu đơn

lưỡi siêu cứng 7 màu mỹ nhân ngư, có ngạnh,

dùng để câu đơn, câu đài, săn trắm đen, trắm cỏ

1 vỉ 8-10 chiếc

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Lưỡi câu cá Mỹ Nhân Ngư câu đài câu đơn

Lưỡi câu cá Mỹ Nhân Ngư câu đài câu đơn

lưỡi siêu cứng 7 màu mỹ nhân ngư, có ngạnh,

dùng để câu đơn, câu đài, săn trắm đen, trắm cỏ

1 vỉ 8-10 chiếc

Bình luận