Thẻo lưỡi đôi săn trắm đen dịch vụ siêu cứng siêu chắc

Thẻo lưỡi đôi săn trắm đen dịch vụ siêu cứng siêu chắc (thẻo cước 8.0)

  • NH01306
40,000 Giảm giá 50 %
80,000 ₫

Thẻo độ dài: 110cm ( chia đôi 55cm)
Size lưỡi: #12
Cỡ dây
có 2 loại:
dù PE: 5.0.
Cước: 8.0
Lưỡi titan siêu cứng có ngạnh, có đệm chuôi khi buộc lưỡi guips chống nổ tốt. đủ sức chịu được những con trắm đen khủng 5-20kg.
Thương hiệu: Ryoki

thẻo cước 8.0
  • thẻo dù pe 5.0
  • thẻo cước 8.0

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Thẻo độ dài: 110cm ( chia đôi 55cm)
Size lưỡi: #12
Cỡ dây
có 2 loại:
dù PE: 5.0.
Cước: 8.0
Lưỡi titan siêu cứng có ngạnh, có đệm chuôi khi buộc lưỡi guips chống nổ tốt. đủ sức chịu được những con trắm đen khủng 5-20kg.
Thương hiệu: Ryoki

Bình luận