Thính dụ cá trắm 2 trong 1

Thính dụ cá trắm 2 trong 1

  • NH_00642
35,000

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Thính dụ cá trắm 2 trong 1
Chuyên dùng câu các loại cá trắm cỏ. Chép rô phi.
Dùng câu lục. Câu lăng xê. Câu đơn
Trọng Lượng:
Có 2 gói bên trong. Khi dùng trộn cả 2 gói.

Bình luận