Trục câu đài hố đấu cao cấp

Trục câu đài hố đấu cao cấp (8m10)

  • NH01388
80,000 Giảm giá 20 %
100,000 ₫

Trục câu đài hố đấu cao cấp hàng tự buộc size dây 10.0 mỹ nhân Ngư

có đầu dù nối đầu cần kích cỡ chọn ở mục phân loại Khóa số 8 inox Aohu tải tĩnh lớn Hạt chặn silicon Aohu, dễ dàng di chuyển mà không lo xước dây

8m10
  • 13m
  • 12m
  • 10m
  • 9.0m
  • 8m10

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Trục câu đài hố đấu cao cấp hàng tự buộc size dây 10.0 mỹ nhân Ngư

có đầu dù nối đầu cần kích cỡ chọn ở mục phân loại Khóa số 8 inox Aohu tải tĩnh lớn Hạt chặn silicon Aohu, dễ dàng di chuyển mà không lo xước dây

Bình luận