Vành vợt câu đài 7 màu inox

Vành vợt câu đài 7 màu inox

  • NH01101
99,000 Giảm giá 34 %
150,000 ₫

Vành vợt câu đài 7 màu inox

vành inox tráng chống gỉ, lưới chất liệu dù bọc nhựa lỗ nhỏ. thép phi 8mm. 

dùng để lắp vào cán vợt cacbon/ cán vợt inox. dùng trong câu đài câu đơn câu lăng xê

có 2 cỡ đường kính 40cm và 45cm. ghi chú vào đơn để lựa chọn

Hotline: 0356052263 - 0975102097

Vành vợt câu đài 7 màu inox

vành inox tráng chống gỉ, lưới chất liệu dù bọc nhựa lỗ nhỏ. thép phi 8mm. 

dùng để lắp vào cán vợt cacbon/ cán vợt inox. dùng trong câu đài câu đơn câu lăng xê

có 2 cỡ đường kính 40cm và 45cm. ghi chú vào đơn để lựa chọn

Bình luận